KAKiT Kadra Zakład Przetwarzania Sygnałów i Technologii Mobilnych prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow – Kierownik Katedry
0.jpg
prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow – Kierownik Katedry PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu:

 • Zakład Przetwarzania Sygnałów i Technologii Mobilnych (ZPSiTM) - pok. 210 WI2, tel. 91-449-5573

Konsultacje: poniedziałek godz. 15:00-17:00 oraz 1 godzinę po zajęciach na studiach niestacjonarnych - pok. 210 WI2

Dorobek naukowy:

 • 2008, A Matrix-Oriented Approach for “Overlap-save” and “Overlap-add” Methods Realization., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 4A, Polska, ss. 347-350, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2008, Wprowadzenie do modelowania sygnałów telekomunikacyjnych w środowisku Matlab-Simulink., Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, Polska, ss.1-136, Alexandr Ţariov, Tomasz Mąka
 • 2008, Strategie racjonalizacji obliczeń przy wyznaczaniu iloczynów macierzowo-wektorowych., Metody informatyki stosowanej, No.1, Polska, ss. 147- 158, 2008, Alexandr Ţariov
 • 2008, Algorytmy wielopoziomowej dekompozycji i rekonstrukcji falkowopodobnej danych 2D., Metody informatyki stosowanej, No.1, Polska, ss. 93-104, Dorota Majorkowska-Mech, Alexandr Ţariov
 • 2008, Szybki algorytm realizaci bazowej operacji wyznaczania średniej kroczącej., Metody informatyki stosowanej, No.2, Polska, ss. 117- 124, Alexandr Ţariov
 • 2008, Procedury wieliopoziomowej dekompozycji i rekonstrukcji danych 2D za pomocą pakietów falkowopodobnych., Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Rok XLVIII , No. 2, Polska, ss. 48-52, Dorota Majorkowska-Mech, Alexandr Ţariov
 • 2007, Struktury algorytmiczne jednostek procesorowych do realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej., Pomiary, Automatyka, Kontrola, No  7, Polska, ss. 101-103, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2007, The multilevel signal representation in discrete base of cosine functions.,  Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Rok XLVIII, No. 7, Polska, ss. 20-21, Alexandr Ţariov, Dorota Majorkowska-Mech
 • 2007, Computational Procedures for Two-dimensional Wavelet Transform in Matrix Notation., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 4A, Polska, ss. 347-350, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova, Dorota Majorkowska-Mech
 • 2007, The multilevel signal representation using sine transform.,  Polish journal of environmental studies, vol. 16, No. 5B, Polska, ss. 219-222, Dorota Majorkowska-Mech, Alexandr Ţariov
 • 2007, Wielopoziomowa dekompozycja i rekonstrukcja sygnału za pomocą pakietów falkowopodobnych przy zastosowaniu bazy kosinusowej., Metody informatyki stosowanej, No. 2, Polska, ss. 165-175, Alexandr Ţariov, Dorota Majorkowska-Mech
 • 2006, Generalized procedures of Wavelet-like transformations in discrete orthogonal bases., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, No. 4c, Polska, ss. 188 – 190, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova, Wojciech Umiński
 • 2006, Zorientowane sprzętowo algorytmy realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej, Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7a, Polska, ss. 65-67, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2006, Dedykowany procesor o architekturze xputera dla dyskretnej transformaty falkowej., Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7a, Polska, ss. 74 -76, Mariusz Kapruziak, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2006, Redukcja liczby mnożeń przy wyznaczeniu iłoczynów wektora przez macierze wartości stałych N-tego rzędu., Metody informatyki stosowanej, Roczniki informatyki stosowanej WIPS, No. 10, Polska, ss. 33-41, Alexandr Ţariov, Marcin Adamski
 • 2006, Synteza chaotycznych ciągów rozpraszających na podstawie równań różnicowych., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 6, No. 10, Polska, ss. 63-76, Dorota Majorkowska-Mech, Alexandr Ţariov
 • 2006,  Procedury konstruowania kompozycyjnych kodów rozpraszających., Roczniki Informatyki Stosowanej,  No.10, Polska, ss. 289-296, Dorota Majorkowska-Mech, Alexandr Ţariov
 • 2006, Procedury dekompozycji oraz rekonstrukcji danych na podstawie pakietów falkowych., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 7, No.10, Polska, ss. 77-84, Orest Popov, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2005, Struktury jednostek przetwarzających dla procesorów DWT, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2005”,13-14 maja, Szczecin, Polska, 2005, ss.187- 196, Alexandr Ţariov, Tomasz Mąka, Radosław Maciaszczyk, Galina Ţariova
 • 2005, Algorytmy szybkiej transformaty falkowej w bazie funkcji Haara., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 6, No. 9, Polska, ss. 53-61, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Szybkie algorytmy realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 6, No.9, Polska, ss. 63-70, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Algorytmy funkcjonowania procesorów DWT w notacji macierzowej, IV Krajowa Konferencja Elektroniki „KKE-2005”, 12-15 czerwca, Kołobrzeg, Polska, ss. 499-504, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Nowe algorytmy realizacji bazowych operacji DWT ze zredukowaną liczbą mnożeń., Metody informatyki stosowanej, Roczniki informatyki stosowanej WIPS, No. 9, Polska, ss. 173-178, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2005,Wektorowo-macierzowe procedury obliczeniowe dla procesorów DWT, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2005”, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 197- 204, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2005, Modele zrównoleglenia procesów obliczeniowych przy wyznaczeniu iloczynów wektorowo-macierzowych., Metody informatyki stosowanej, Roczniki informatyki stosowanej, No.8, Polska, ss. 145-152, Alexandr Ţariov, Radosław Maciaszczyk
 • 2005, Redukcja liczby mnożeń przy wyznaczeniu iłoczynów wektora przez macierze wartości stałych drugiego rzędu., Metody informatyki stosowanej, Roczniki informatyki stosowanej, No. 8, Polska, ss. 139-143, Alexandr Ţariov, Marcin Adamski
 • 2005, Równoległe algorytmy splotu liniowego., Informatyka teoretyczna i stosowana,  Rocznik 6, No. 9, Polska,  ss. 37-50, Radosław Maciaszczyk, Alexandr Ţariov
 • 2005, Szybki algorytm mnożenia wektora przez macierz diadną., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 5, No. 8, Polska, ss. 107- 115, Alexandr Ţariov, Marcin Adamski
 • 2005, Równoległy algorytm mnożenia macierzy o stałych współczynnikach przez wektor, IV Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2005, Tom 2, Koszalin, Polska, ss. 505-510, Alexandr Ţariov, Radosław Maciaszczyk
 • 2004, Synteza szybkich algorytmów implementacji bazowej operacji dyskretnej transformaty falkowej, III Krajowa Konferenja Elektroniki „KKE-2004”, 15-18 czerwca, Kołobrzeg, Polska, Tom 1/2, ss. 297- 302, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Algorytmiczno-strukturalne aspekty zoptymalizowanej implementacji bazowej procedury dyskretnej transformaty falkowej, VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2004”, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 181- 187, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Parallel algorithms for one-dimensional forward and inverse discrete cosine transform., Electronic Simulation, No. 3, Ukraina, ss. 41- 49, Alexandr Ţariov, Radosław Maciaszczyk, Tomasz Mąka
 • 2004, O równoległej implementacji bazowej procedury dyskretnej transformaty falkowej, VIII Sesja Naukowa Informatyki, vol. 1, Szczecin, Polska, ss. 97- 101, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Własciwiści realizacji bitiwo-szeregowych układów dodawania oraz mnożenia dowolnego argumenyu i liczby stalej, VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2004”, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 239- 247, Tomasz Mąka, Alexandr Ţariov
 • 2004, Vectorization aspects of DWT implementation, Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES'04, 13-15 September, Poznań, POLAND, ss. 273- 276, Alexandr Ţariov, Tomasz Mąka, Galina Ţariova
 • 2004, Synteza algorytmów dyskretnego splotu cyklicznego z wykorzystaniem macierzy diadnej, IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, 9-10 grudnia, Poznań, Polska, s. 123 – 126, Marcin Adamski, Alexandr Ţariov
 • 2004, Wielopoziomowa reprezentacja sygnałów w dyskretnych bazach ortogonalnych, IX Sesja Naukowa Informatyki, Informa, Szczecin, Polska, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Algorytm splotu liniowego ze zredukowaną liczbą operacji mnożenia., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 4, No. 7, Polska, ss. 59- 67, Tomasz Mąka, Alexandr Ţariov


Tags: publikacje  
 
Katedra Architektury Komputerów i Teleinformatyki