1.jpg
dr inż. Remigiusz Olejnik – adiunkt PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu:

 • ZAKŁAD PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I TECHNOLOGII MOBILNYCH (ZPSiTM) - pok. 216 WI2, tel. 91-449-5534

Konsultacje: czwartek 14:00-15:30 - pok. 216 WI2

Dorobek naukowy:

 • 2008, A concept of an emergency communication system based on ISM bands, Konferencja Computer Networks '2008, 17-20 czerwiec, Zakopane, Polska, vol. II, ss. 275-280, Remigiusz Olejnik
 • 2007, Metody projektowania sieci WLAN a metoda projektowania parametrycznego, XIV Konferencja Sieci Komputerowe '2007, 18-21 czerwiec, Zakopane, Polska, t. 1, ss. 371-380, Remigiusz Olejnik
 • 2006, Lossless compression system architecture dedicated to Networks on Chips, International Conference on Signals and Electronic Systems – ICSES’06, 17-20 wrzesień, Łódź, Polska, ss. 235-238, Grzegorz Ulacha, Ryszard Stasiński, Piotr Dziurzański, Remigiusz Olejnik
 • 2006, Parametryczne projektowanie przewodowych sieci LAN, XIII Konferencja Sieci Komputerowe '2006, 21-23 czerwiec, Zakopane, Polska, t. 1, ss. 267-276, Remigiusz Olejnik
 • 2005, Zastosowanie globalnego wskaźnika jakości w procesie parametrycznego projektowania sieci WLAN, X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'2005, 8-9 grudzień, Poznań, Polska, ss. 292-296, Remigiusz Olejnik
 • 2005, Parametric Design of Wireless Local Area Networks, VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD 2005, 21-25 październik, Wisła, Polska, ss. 95-99, Remigiusz Olejnik
 • 2005, Heurystyczne metody optymalizacji w projektowaniu parametrycznym lokalnych sieci komputerowych, XII Konferencja Sieci Komputerowe '2005, 22-24 czerwiec, Zakopane, Polska, t. 2, ss. 111-122, Remigiusz Olejnik
 • 2005, Принципы организации САПР вычислительных сетей (Principy organizacii SAPR vyčislitel’nych setej – Podstawy komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych), VI Konferencja Międzynarodowa “Analiza, prognozowanie i sterowanie w systemach złożonych”, czerwiec, Sankt–Petersburg, Rosja, ss. 269-280, Remigiusz Olejnik, Evgeny Ochin
 • 2004, Metody optymalizacji w projektowaniu parametrycznym lokalnych sieci komputerowych, IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'2004, 9-10 grudzień, Poznań, Polska, ss. 205-209, Remigiusz Olejnik
 • 2004, Globalny wskaźnik jakości w projektowaniu parametrycznym lokalnych sieci komputerowych, VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD 2004, 16-19 październik, Wisła, Polska, ss. 339-343, Remigiusz Olejnik
 • 2003, Zależność wskaźników jakości sieci od parametrów sieci w projektowaniu parametrycznym lokalnych sieci komputerowych, VIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'2003, 11-12 grudzień, Poznań, Polska, ss. 139-141, Remigiusz Olejnik
 • 2003, Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych, V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD 2003, 18-21 październik, Istebna-Zaolzie, Polska, ss. 210-213, Remigiusz Olejnik
 • 2003, Methodology of Computer Network Design, 4th International Conference of Computer Information Systems and Industrial Management Applications CISIM’03, 26-28 czerwiec, Ełk, Polska, ss. 261-267, Remigiusz Olejnik


Tags: publikacje  
 
Katedra Architektury Komputerów i Teleinformatyki