0.jpg
dr Galina Cariowa – adiunkt - KSM PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu:

 • Katedra Systemów Multimedialnychi (KSM) - pok. 203 WI2, tel. 91-449-5586

Konsultacje: poniedziałek, wtorek godz. 16:00-17:00 oraz 1 godzinę po zajęciach na studiach niestacjonarnych - pok. 203 WI2

Dorobek naukowy:

 • 2008, A Matrix-Oriented Approach for “Overlap-save” and “Overlap-add” Methods Realization., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 4A, Polska, ss. 347-350, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2007, Struktury algorytmiczne jednostek procesorowych do realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej., POMIARY, AUTOMATYKA, KONTROLA, No 7, Polska, ss. 101-103, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2007, Computational Procedures for Two-dimensional Wavelet Transform in Matrix Notation., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No. 4A, Polska, ss. 347-350, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova, Dorota Majorkowska-Mech
 • 2006, Generalized procedures of Wavelet-like transformations in discrete orthogonal bases., Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, No. 4c, Polska, ss. 188 – 190, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova, Wojciech Umiński
 • 2006, Zorientowane sprzętowo algorytmy realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej, Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7a, Polska, ss. 65-67, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2006, Dedykowany procesor o architekturze xputera dla dyskretnej transformaty falkowej., Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7a, Polska, ss. 74 -76, Mariusz Kapruziak, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2006, Procedury dekompozycji oraz rekonstrukcji danych na podstawie pakietów falkowych., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 7, No.10, Polska, ss. 77-84, Orest Popov, Galina Ţariova, Alexandr Tariov
 • 2005, Struktury jednostek przetwarzających dla procesorów DWT, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2005”,13-14 maja, Szczecin, Polska, ss.187- 196, Alexandr Ţariov, Tomasz Mąka, Radosław Maciaszczyk, Galina Ţariova
 • 2005, Algorytmy szybkiej transformaty falkowej w bazie funkcji Haara., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 6, No. 9, Polska, ss. 53-61, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Szybkie algorytmy realizacji bazowych operacji dyskretnej transformaty falkowej., Informatyka teoretyczna i stosowana, Rocznik 6, No.9, Polska, ss. 63-70, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Algorytmy funkcjonowania procesorów DWT w notacji macierzowej, IV Krajowa Konferencja Elektroniki „KKE-2005”, 12-15 czerwca, Kołobrzeg, Polska, ss. 499-504, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2005, Nowe algorytmy realizacji bazowych operacji DWT ze zredukowaną liczbą mnożeń., Metody informatyki stosowanej,  Roczniki informatyki stosowanej WIPS, No. 9, Polska, ss. 173-178, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2005,Wektorowo-macierzowe procedury obliczeniowe dla procesorów DWT, VIII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2005”, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 197- 204, Galina Ţariova, Alexandr Ţariov
 • 2004, Synteza szybkich algorytmów implementacji bazowej operacji dyskretnej transformaty falkowej, III Krajowa Konferenja Elektroniki „KKE-2004”, 15-18 czerwca, Kołobrzeg, Polska, 2004,Tom 1/2, ss. 297- 302, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Algorytmiczno-strukturalne aspekty zoptymalizowanej implementacji bazowej procedury dyskretnej transformaty falkowej, VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne układy cyfrowe „RUC-2004”, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 181- 187, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, O równoległej implementacji bazowej procedury dyskretnej transformaty falkowej, VIII Sesja Naukowa Informatyki, vol. 1, Szczecin, Polska, 2004, ss. 97- 101, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova
 • 2004, Vectorization aspects of DWT implementation, Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES'04, 13-15 September, Poznań, POLAND, ss. 273- 276, 2004, Alexandr Ţariov, Tomasz Mąka, Galina Ţariova
 • 2004, Wielopoziomowa reprezentacja sygnałów w dyskretnych bazach ortogonalnych, IX Sesja Naukowa Informatyki, Informa, Szczecin, Polska, Alexandr Ţariov, Galina Ţariova


Tags: publikacje  
 
Katedra Architektury Komputerów i Teleinformatyki