KAKiT Kadra Zakład Przetwarzania Sygnałów i Technologii Mobilnych dr inż. Tomasz Mąka – adiunkt - Kierownik Zakładu
1.jpg
dr inż. Tomasz Mąka – adiunkt - Kierownik Zakładu PDF Drukuj Email

Przynależność do Zakładu:

 • Zakład Przetwarzania Sygnałów i Technologii Mobilnych (ZPSiTM) - pok. 205 WI2, tel. 91-449-5588

Konsultacje:

Czwartek, godz. 12.00-14.00
27.10.2016
10.11.2016
24.11.2016
08.12.2016
05.01.2017
19.01.2017
Czwartek, godz. 10.00-12.00
03.11.2016
17.11.2016
01.12.2016
15.12.2016
12.01.2017
Czwartek, godz. 9.00-11.00
26.01.2017

oraz pół godziny przed i po zajęciach na studiach niestacjonarnych - pok. 205 WI2

Dorobek naukowy:

 • 2008, Multi-core Audio Decoding System Based on Networks on Chip Architecture, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 54, No. 8, Polska, ss. 475-476, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2008, Multi-core Realization of Audio Decoders Utilizing On-Chip Networks, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, No. 5, Polska, ss. 67-70, 2008, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2008, Static Shape and Core Mapping Selection for Rectangular On-Chip Networks, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, No. 4, Polska, ss. 169-171, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2008, Speech Coding Influence on Features Dedicated to Speaker Identification, International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES 2008, 14-17 September, Kraków, Poland ss. 489-492, Tomasz Mąka, Łukasz Bonikowski
 • 2008, Heuristics Core Mapping in On-Chip Networks for Parallel Stream-Based Applications, International Conference on Computational Science ICCS 2008, 23-25 June, Kraków, Poland ss. 427-435, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2008, Stream Transfer Balancing Scheme Utilizing Multi-path Routing in Networks on Chip, 4th International Workshop ARC 2008, 26-28 March, London, UK, ss. 294-299, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2008, Stream-based Muli-path Routing Scheme in On-chip Networks, 16th  EUROMICRO Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing PDP, 13-15 February, Toulouse, France 2008, ss. 15-16, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2007, Networks on Chip paradigm for iLBC Speech Decoder, Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7, Polska, ss. 104-105, 2007, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka
 • 2007, Stream-based cores mapping strategies dedicated to Networks on Chip architecture, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, No. 7, Polska, ss. 8-11, Tomasz Mąka, Piotr Dziurzański
 • 2007, Technika eliminacji opóźnień i zmniejszania liczby sumatorów w bitowo-szeregowym układzie mnożącym przez wektor stałych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7, Polska, ss. 133-135, Grzegorz Ulacha, Tomasz Mąka
 • 2007, A lossless compression system realization utilizing phit-serial Network-on-Chip paradigm, 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007, 3-7 września, Poznań, Polska, ss. 1691-1695, Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka, Grzegorz Ulacha, Ryszard Stasiński
 • 2006, Estymacja zasobów dla bitowo-szeregowych struktur realizujących dyskretne przekształcenie Fouriera, Pomiary, Automatyka, Kontrola, No. 7bis, Polska, ss. 86-88, Tomasz Mąka
 • 2004, Algorytm splotu liniowego ze zredukowaną liczbą operacji mnożenia, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, No. 7, Polska, ss. 59-67, Tomasz Mąka, Aleksander Tariov
 • 2004, Vectorization aspects of DWT Implementation, International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES 2004, 13-15 September, Kraków, Poland, ss. 273-276, Aleksander Tariov, Tomasz Mąka, Galina Tariova
 • 2004, Właściwości realizacji bitowo-szeregowych układów dodawania oraz mnożenia dowolnego argumentu i liczby stałej, Krajowa konferencja naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2004, 13-14 maja, Szczecin, Polska, ss. 239-247, Tomasz Mąka, Aleksander Tariov


Tags: publikacje  
 
Katedra Architektury Komputerów i Teleinformatyki